Loading
Sep 24, 2018

LEARNING: FROST CUPCAKE

 

Last Wednesday, We’ve had a super fantastic messy creative cupcakes. Which one do you want to try?

พักความโหด เข้าสู่โหมดมุ้งมิ้ง learning คลาสนี้มาเรียนรู้วิธีการบีบครีมตกแต่งคัพเค้กจากพี่เนยกันจ้า บางชิ้นนี่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นเค้กหรืองานศิลปะ สวยจนไม่กล้ากินเลยทีเดียว

 

Leave a comment