𝙂𝙚𝙩 𝙝𝙮𝙥𝙚𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙝𝙤𝙬 𝙈𝙮 𝘿𝙖𝙚𝙢𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙮𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙚!

วันนี้พวกเราชาวอิ๊กลูขอพาไปพบกับเบื้องหลังกระบวนการผลิต ฟิกเกอร์ของเล่น Kento & Anna ว่ากว่าจะออกมาเป็น Kento เวอร์ชั่นย่อส่วนสุดคิ้วท์แบบนี้ มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

READ MORE